යාපනය සරසවියේ කලමණාකරණ පීඨය පටන් ගත් දවසෙම දින නියමයක් නැතිව වසා දමයි..

April 24, 2018 at 8:02 am | lanka C news
යාපනය සරසවියේ කලමණාකරණ පීඨය පටන් ගත් දවසෙම දින නියමයක් නැතිව වසා දමයි..

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ වව්නියාව මණ්ඩපයේ කලමනාකරණ පීඨය (23) සවස දින නියමයක් නොමැතිව වසා දැමීමට පාලනාධිකාරිය විසින් පියවර ගැනු ලැබීය.

අවුරුදු නිවාඩු අවසන් වීඅද දින විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යන කටයුතු ආරම්භ වී තිබූ අතර අද උදෑසන වව්නියාව මණ්ඩපයේ කලමණාකරන පීඨයට අයත් නේවාසිකාගාරයේ ඇති වූ බහින්බස් වීමක් දුර දිග යාමෙන් උණුසුම් තත්වයක් ඇතිව තිිබූ අතරම පසුව එම පීඨයේ සිසුන්  පාලනාධිකාරිය සමගද උණුසුම්ව හැසිරීම නිසාවෙන් කලමනාකරණ පීඨයට නිවාඩු ලබා දීමට පියවර ගෙන තිබුණි.

සිසුන්ගේ තත්වය පාලනය කිරීමට පාලනාධිකාරියට මැදිහත් වීමට සිදු වූ අතර සිසුන් පිරිසක් උණුසුම්ව හැසිරීමත් සමග වව්නියාව පොලීසියද එම ස්ථානයට කැඳවීමට පියවර ගෙන තිබූ අතර පසුව සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කලමනාකරන ඵීඨයට නිවාඩු ලබා දීමට පියවර ගැනුනි.

මේ අතර අද ආරම්භක දිනයේදීම කලමනාකරණ පීඨය වසා දැමීමට සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වව්නියාව මණඩපයේ පාලනාධිකාරිය විසින් විනය පරික්ෂණයක් සිදු කිරීමටද නියමිතව ඇති අතර එම පීඨයේ සිසුන්ට නැවත දැනුම් දෙන තුරු නිවාඩු ලබා දීමටද පියවර ගෙන තිබුණී.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

22 views