යාපනේ ‘ආවාගෲප්’ට වඩා නෙස්ලේ සමාගමේ නෙස්ටී දරුණුයි..

November 8, 2016 at 8:02 am | lanka C news
යාපනේ ‘ආවාගෲප්’ට වඩා නෙස්ලේ සමාගමේ නෙස්ටී දරුණුයි..

නෙස්ලේ සමාගමේ ‘නෙස්ටී’ යාපනේ ‘ආවාගෲප්’ වලට වඩා දරුණු යයි පාරිභෝගික  අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසයි.

එහි සභාපති රංජිත් විතානගේ විසින් මේ බව සදහන් කරමින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

neee

88 views