යාපහුව ඡන්දයෙන් මහින්ද පිලට 74යි.. එජාපයට 14යි.. ශ‍්‍රිලනිපයට කිසිවක් නෑ..

October 25, 2016 at 4:05 am | lanka C news
යාපහුව ඡන්දයෙන් මහින්ද පිලට 74යි.. එජාපයට 14යි.. ශ‍්‍රිලනිපයට කිසිවක් නෑ..

යාපහුව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියට නියෝජිතයින් තෝරා පත් කර ගැනීම සදහා පැවති නිලවරණයෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වූ කණ්ඩායම ආසන 74ක් දිනාගෙන තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය නියෝජනය කල කණ්ඩායම ආසන 14ක් දිනා ගනිද්දී ශ‍්‍රිලනිපය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වූ කණ්ඩායමට කිසිදු ආසනයක් දිනාගත හැකි වූයේ නැත.

24 views
Main News