යුද අපරාධ පරීක්‍ෂණ කරනවා.. විදෙස් විනිසුරුවන් ගැනීම නොගැනීම රජයේ තීරණයක්..

January 8, 2017 at 12:40 pm | lanka C news
යුද අපරාධ පරීක්‍ෂණ කරනවා.. විදෙස් විනිසුරුවන් ගැනීම නොගැනීම රජයේ තීරණයක්..

යුධ අපරාධ චෝදනා ඇතුලු මානව හිමිකම් උල්ලංගණය කිරීම පිළිබදව පරීක්ෂා කරන විනිසුරු මඩුල්ල සදහා විදේශීය විනිසුරුවන් සහභාගි කරනවා ද, නැද්ද යන්න ශ්‍රී ලංකා රජයේ ස්වෛරී අයිතියක් බවත්, එය තීරණය කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජය බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය, දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

යුධ අපරාධ චෝදනා ඇතුලු මානව හිමිකම් උල්ලංගණය කිරීම පිළිබදව පරීක්ෂා කරන විනිසුරු මඩුල්ල සදහා විදේශීය විනිසුරුවන් සහභාගි කර නොගන්නා බවද සේනාරත්න මහතා පවසයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කටයුතු පිළිබද මහ කොමසාරිස්වරයා පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවෙි කළ සංචාරයේ දී ප්‍රකාශ කර සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවෙි යුධ අපරාධ ඇතුලු මානව හිමිකම් කඩවීම සම්බන්ධව පරික්ෂා කරන විනිසුරු මඩුල්ලට විදෙස් විනිසුරුවන් සහභාගි කරවීම පිළිබදව යෝජනා කරන බවයි.

නමුත් විදෙස් විනිසුරුවන් සහභාගි කරවීම පිළිබදව යෝජනා කළත්, විදෙස් විනිසුරුවන් සහභාගි කරවනවා ද, නැද්ද යන්න තීරණය කිරීම ශ්‍රී ලංකා රජයේ ස්වෛරී අයිතියක් බව අල් හුසේන් මහ කොමසාරිස්වරයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය. මෙම ප්‍රකාශය මාධ්‍ය විසින් ද පළ කර තිබුනි.

පසුගියදා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබදව කාර්යාලය twitter පණිවුඩයක් මගින් පවසා සිටියේ විදෙස් විනිසුරුවන් සහභාගි කරවීම පිළිබද දරන ස්ථාවරයේ වෙනසක් නැති බවයි. නමුත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකමි කටයුතු පිළිබද මහ කොමසාරිස්වරයා පසුගිය ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ දී ජනාධිපතිවරයා හා අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුණ ගැසුන අවස්ථාවෙි දී ද ප්‍රකාශ කර තිබුනේ විදෙස් විනිසුරුවන් සහභාගිකරවීමට යෝජනා කළත්, එසේ සහභාගි කර ගන්නවා ද, නැද්ද යන්න තීරණය කිරීම ශ්‍රී ලංකාවෙි ස්වෛරී අයිතියක් බවයි. මෙයින් ගම්‍ය වන්නේ යුධ අපරාධ චෝදනා ඇතුලු මානව හිමිකම් උල්ලංගණය කිරිම පිළිබද පරීක්ෂා කරන විනිසුරු මඩුල්ල සදහා විදේශීය විනිසුරුවන් සහභාගි කරවීම පිළිබදව තීරණය ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා රජය සතුව බවයි.

– නිපුන් ඒකනායක

74 views
Main News