යුද හමුදාව මැදියත් වෙයි.. සහල් මාෆියාව බිදී.. දෙසතියට වී කිලෝ ලක්‍ෂ 33ක් ගනී..

February 13, 2020 at 12:00 pm | lanka C news
යුද හමුදාව මැදියත් වෙයි.. සහල් මාෆියාව බිදී.. දෙසතියට වී කිලෝ ලක්‍ෂ 33ක් ගනී..

ගෙවුණු සති දෙකක කාලය තුළ යුද හමුදා මැදිහත් වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් ගොවීන්ගෙන් වී කිලෝ ලක්ෂ තිස් තුනක පමණ ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇත.

මෙරට ක්‍රියාත්මක සහල් මාෆියාව බිඳ දැමීමේ අරමුණින් යුධ හමුදා මැදිහත් වී මෙම වී මිලදී ගැනීමේ කටයුත්ත ක්‍රියාත්මක වෙයි.

රට පුරා පිහිටි සියලු ආරක්ෂක මූලස්ථානනග මැදිහත්වීමෙන් මෙම කටයුත්ත සිදු කෙරේ.

වී වලට සහතික මිලක් ලබාදීමත් ගොවියාට උපරිම මිලක් ලබාදීමට මෙහිදී අරමුණු කර ඇත.

වී අලෙවි මණ්ඩලය සතු ව පවතින ගබඩා තිස්අටක් යුදහමුදාව විසින් අලුත්වැඩියා කර තිබේ.

611 views

15 Comments to “යුද හමුදාව මැදියත් වෙයි.. සහල් මාෆියාව බිදී.. දෙසතියට වී කිලෝ ලක්‍ෂ 33ක් ගනී..”

  1. Dikman Aiyya says:

    …an excellent job,..hats off..this should have been done long before,…uneducated fellows that we sent to our parliament would never know how to activate a project like this. For everything they are NOW looking at GOTA,…WHY can’t they initiate something good for our people like this,..this is where solid education background comes out,…

Main News