යුරෝපා සංගමය ශ‍්‍රී ලාංකිකයන්ට ඇතුළු වීම තහනම් කරයි..

July 23, 2020 at 3:50 pm | lanka C news
යුරෝපා සංගමය ශ‍්‍රී ලාංකිකයන්ට ඇතුළු වීම තහනම් කරයි..

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් විසින් තුළට ඇතුළුවීම තහනම් කර තිබේ.

කොරෝනා වෛරසය පැතිරයාම වැළැක්වීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇතැයි සඳහන්ය.

යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවලට ඇතුළු විය හැකි නම් ලයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතත් ශ්‍රී ලංකාව මෙවරද ඊට ඇතුළත් වී ඇත.

පසුගිය 30 වැනිදා නිකුත් කරන ලද මුල් ලයිස්තුවේද ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු කර තිබුණේ නැත.

779 views
Main News