යෙන් හා යුවාන් වලින් ණය ගැනීමට ජාත්‍යන්තර බැදුම්කර නිකුත් කරන්න සැරසේ..

August 22, 2018 at 4:40 pm | lanka C news
යෙන් හා යුවාන් වලින් ණය ගැනීමට ජාත්‍යන්තර බැදුම්කර නිකුත් කරන්න සැරසේ..

ශ‍්‍රී ලංකාව විසින් විදේශයන්ගෙන් ණය ගැනීමේදී යෙන් හා යුවාන් වලින් ණය ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමට මහ බැංකුව මහ භාණ්ඩාගාර නිළධාරින් යුත් කමිටුවක් කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

දැනට ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැදුම්කර නිකුත් කිරීම සිදුකරන්නේ ඩොලර්වලින් ණය ගැනීම සඳහා පමණකි.

ජපානයේ යෙන් හා චීනයේ යුවාන් මුදල් ඒකක වලින්ද ණය ගැනීමට හැකි වන ලෙස ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම ගැන සොයා බැලීමට නව නිලධාරි කමිටුව පත් කර ඇත.

48 views

One Comment to “යෙන් හා යුවාන් වලින් ණය ගැනීමට ජාත්‍යන්තර බැදුම්කර නිකුත් කරන්න සැරසේ..”

  1. John the baptice says:

    තවත් බැංකු මගඩියක් අපේ නායකයාට මේ ගනුදෙනු තේරෙන්නේ නැති නිසා මේ අයට වාසියි

Main News