යෝජිත හනුමන් පාලම හරහා විසල් තමිල්නාඩු හෙවත් ග්‍රේටර් ටැමිල්නාඩු බිහිවන හැටි ගූගල් කියයි..

October 6, 2016 at 4:06 am | lanka C news
යෝජිත හනුමන් පාලම හරහා විසල් තමිල්නාඩු හෙවත් ග්‍රේටර් ටැමිල්නාඩු බිහිවන හැටි ගූගල් කියයි..

ගුගල් මගින්ද යොජිත දෙමළ ඊලාම් සිතියම ප්‍රකාශයට පත්කොට ඇත, එහි සඳහන් අන්දමට දෙමළ ඊලාම් තමිල්නාඩුවත් සමඟ එකතුකොට විශල ටැමිල්නාඩු සේ සිතියමක් මගින් පහත සඳහන් අකාරයට ප්‍රකාශයට පත්කොට ඇත.

දෙමළ ඊලම් කොඩිය මෙන්ම භුමි ප්‍රමාණය ලෙස වර්ග කිලෝමීටර් 21952 ක් ලෙස එහි සඳහන් කොට ඇති අතර ජනගහන ලෙස එහි සඳහන් වන්නේ මිලියන3 දශම 496 කි දිස්ත්‍රික් 9 ක් එහි සඳහන් වන අතර පිලිවෙලින් පුත්තලම, මන්නාරම, කිලිනොච්චිය, යාපනය, මුලතිව්, වව්නියා, ත්‍රිකුණාමල,මඩකළපුව සහ අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්කයන් වන අතර අගනුවර ලෙස සඳහන් කර ඇත්තේ ත්‍රිකුණාමලයයි.

එම සිතියම් වල ආකාරයකට අනාගතයේදි ලංකාවේ මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කය හරහා හෝ පුත්තලමේ දිස්ත්‍රික්කය හරහා තමිල්නාඩුවේ දනුස්කෝඩිය සම්බන්ධ කලවිට අනිවාර්යයෙන්ම එම සිතියමේ සඳහන් අකාරයට විසල් තමිල්නාඩු හෙවත් Greater Tamil Nadu බිහිවීමට ඉඩකඩ ඇත,

ගුගල් මෙතනින්

265 views