රජයට බැරි දේ ඩඩ්ලි කරයි.. සහල් උපරිම මිලක් නම් කරයි.. වී කිලෝවත් මිල නංවයි.. මිල ගණන් මෙන්න…

September 28, 2021 at 3:51 pm | lanka C news
රජයට බැරි දේ ඩඩ්ලි කරයි.. සහල් උපරිම මිලක් නම් කරයි.. වී කිලෝවත් මිල නංවයි.. මිල ගණන් මෙන්න…

සහල් සදහා සිල්ලර මිල ගණන් මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් විසින් නිවේදනය කර ඇත.
ඔවුන් නිවේදනය කර ඇති මිල ගණන් මෙසේය.

නාඩු කිලෝ 1ක් රු 115
සම්බා කිලෝ 1ක් රු. 140
කීරි සම්බා කිලෝ 1ක් රු. 165

එම සංගමයේ සභාපති සහල් ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් මෙම මිල ගණන් නිවේදනය කළේය.

එමෙන්ම ඉදිරියේදී නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 62.50කටත්, සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 70ක ටත්, කීරි සම්බා කිලෝවක් රුපියල් 80 කටත් මිලදී ගැනීමට තීරණය කළ බවද ඔහු තවදුරටත් සඳහන් කළේය.

129,486 views

61 Comments to “රජයට බැරි දේ ඩඩ්ලි කරයි.. සහල් උපරිම මිලක් නම් කරයි.. වී කිලෝවත් මිල නංවයි.. මිල ගණන් මෙන්න…”

 1. david milibanda says:

  Who decide on the Paddy selling price of the Farmers?????
  Dudley or the Government.
  SLPP came to power promising Rs. 50/kg for paddy & the Farmenrs were happy as they were fleeced earlier.
  NOW, HOW COME DUDLEY FIX PADDY PRICES?
  iS HE ATTEMPTING TO ELIMINATE SMALL RICE MILL OWNERS?

  The Government has no backbone to stick to original paddy prices and take over the big rice mills.
  The bigger they get more greedy they are