රජයේ ආයතන වලට හෝටලවල උත්සව සාද ගන්න බෑ..

December 26, 2019 at 6:48 pm | lanka C news
රජයේ ආයතන වලට හෝටලවල උත්සව සාද ගන්න බෑ..

අමාත්‍යාංශ ඇතුළු රජයේ ආයතනවල විවිධ උත්සව කටයුතු විශාල ලෙස මුදල් ගෙවමින් හෝටල්වල පැවැත්වීම උපරිම ලෙස අඩුකිරීමට උපදෙස් දී ඇත.

ඒ අනුව එවන් කටයුතු ආයතනයේ සම්මන්ත්‍රණශාලාවල හෝ රජයේ ශ්‍රවණාගාර වල පමණක් සිදු කිරීමට කටයුතු යොදා ගැනීමට දැනුම් දී තිබේ.

මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ රාජ්‍ය ආයතන වල අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරීමට රජය ඇති තීන්දුව අනුවයි.

එමෙන්ම විශාල ලෙස මුදල් වැය කරමින් රජයේ ආයතන පවත්වන සාද ඉදිරියේදි තහනම් කිරීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

339 views

13 Comments to “රජයේ ආයතන වලට හෝටලවල උත්සව සාද ගන්න බෑ..”

  1. ara says:

    Also stop Senior Government officials travelling in Business class when they go on official tours out of Government Funds.

Main News