රජයේ තොරතුරු දීමට මුදල් අයකරන්න යෝජනා..

January 12, 2017 at 1:20 pm | lanka C news
රජයේ තොරතුරු දීමට මුදල් අයකරන්න යෝජනා..

රජයේ අමාත්‍යංශයන්හි තොරතුරු ලබාදීමට මුදල් අය කිරීමේ සම්බන්දයෙන් ඊයේ හා පෙරේදා රැස්වූ තොරතුරු කොමිසම සාකච්ඡා කර ඇත.

රජය විසින් එන මාසයේ සිට තොරතුරු පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ඒ සම්බන්දයෙන් වූ රෙගුලාසි පැනවීම ගැනද මෙහිදී සාකච්ඡා වී තිබේ.

ගාස්තු අයකිරීමට යෝජනා වී ඇත්තේ කිසියම් තොරතුරක් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවකදීය.

මේ පිලිබදව අවසන් එකගතාවයට පැමිණ නැති අතර යලි රැස්වී තීරණයක් ගැනීමට නියමිතය.

56 views