රජයේ රෝහල්වලින් බිල්පත් නිකුත් කෙරේ.. රුපියල් 5000 ඉක්මවූ බිල්පත මෙන්න..

August 24, 2018 at 3:00 pm | lanka C news
රජයේ රෝහල්වලින් බිල්පත් නිකුත් කෙරේ.. රුපියල් 5000 ඉක්මවූ බිල්පත මෙන්න..

රජයේ රෝහල් මගින් ප්‍රතිකාර ගැනීමට පැමිණෙන රෝගීන් වෙත බිල්පතක් නිකුත් කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

බිල්පතක් නිකුත් කලද ඒ සදහා මුදල් අය කිරීමක් සිදු නොකරන අතර අදාළ ප්‍රතිකාරවලට රජය විසින් දරන වියදම ගැන දැනුවත් කිරීමට පමණක් බිල්පත් නිකුත් කරන බව රජය සදහන් කර ඇත.

රෝගියෙකු විසින් දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලෙන් ලබාගත් ප‍්‍රතිකාර සදහා නිකුත් කල බිල්පතක් මෙහි දැක්වෙයි.

494 views
Main News