රජයේ සේවකයෙක් ලක්ෂ 92 කට වැඩි අදායමක් රජයට උපයා දෙන ආයතනයක්

June 14, 2017 at 6:35 am | lanka C news
රජයේ සේවකයෙක් ලක්ෂ 92 කට වැඩි අදායමක් රජයට උපයා දෙන ආයතනයක්

2016 වසර සඳහා  සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය මිලියන 1660 කට වැඩි ආදායමක් ද මිලියන 1227 ක බදු වලට පෙර ලාභයක් වාර්තා කර ඇති බව එහි 2016 වාර්ෂික වාර්තා කෙටුම් පතෙහි සඳහන් වේ. මිලියන 386 ක බදු ගෙවීමෙන් පසු මිලියන 881ශුද්ධ ලාභයක් වාර්තා කිරීමටමෙම ආයතනය  සමත්ව ඇත.

සේවකයින් 180 ක් පමණ සිටින රටේ ගුවන් සේවාවට අදාලව නීති කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන රජයේ ආයතනයක් වන මෙම ආයතනය  2015 වසරේදීද මිලියන1578 ක ආදායමක් ලබා ඇති අතර මිලියන 1214කට අධික ලාබයක් ලබා මිලියන 343 ක බදු ගෙවීමෙන් පසු මිලියන 871 ක ශුද්ධ ලාබයක් උපාය ඇත.

2016 වසරේ බදු වලට පෙර ලාබය සේවකයින් 180 න්  බෙදු විට එක් සේවකයකු රුපියල් හැට අට ලක්ෂ විසි දාහකට අධික ලාබයක් උපයා  දීමට සමත්ව ඇති අතර ආදායම සේවක ප්‍රමාණයෙන් බෙදු විට එක් සේවකයකු ලක්ෂ 92 කට වැඩි ආදායමක් රජයට උපයා දී ඇත.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව මෙතනින්

34 views
Main News