රජය ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අන්ත දූෂිතයි.. – මුදල් ඇමතිම කියයි..

September 27, 2016 at 4:08 am | lanka C news
රජය ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අන්ත දූෂිතයි.. – මුදල් ඇමතිම කියයි..

රජය ටෙන්ඩර් ලබාදීම සිදු කරනුයේ රජයේ නිලධාරින් විසින් කලින් තෝරාගත් සැපයුම්කරුවන් කිහිපදෙනකුගේ අවශ්‍යතාවය මත බවත් මේ සඳහා අනවශ්‍ය කාලයක් ගත කරමින් අමාත්‍ය මණ්ඩල ප්‍රසම්පාදන කමිටු ක්‍රියා කරන බවත් මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මහතා පවසයි.

විනිවිඳ භාවය කියමින් මෙසේ ක්‍රියාත්මක වන ටෙන්ඩර් කමිටු හරහා සමහර අවස්ථාවල අවුරුද්දක් පමණ කාලය කා දමන බව අමාත්‍ය මණ්ඩල ටෙන්ඩර් කමිටුවල සාමාජිකයින්ම තමන් සමඟ පැවසූ බවද මුදල් අැමතිවරයා කොළඹදී පැවති උත්සවයක් අමතමින් කියා සිටියේය.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරින් හරහා සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශයේදි කරනු ලැබු නිරීක්ෂණයකින් පසු අනාවරනය වූයේ රුපියල් මිලියනක වැනි කුඩා ටෙන්ඩරයක් සඳහාත් මෙවෙනි ටෙන්ඩර් කමිටු පත්කරමින් විශාල කාලයක් අනවශ්‍ය ලෙස ගන්නා බැවින් අද වැනි දියුණු සමාජයක නවීන තාක්ෂණය භාවිතයට ගෙන විනිවිද භාවය ඇතිව ඉතා ඉක්මනින් ටෙන්ඩර ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමෙන් පසුගිය කාලයේදී සිදු අන්ක්‍ත දූෂිත ටෙන්ඩර ක්‍රමවේදය වෙනස් කිරීමට කාලය ඇති බවද ඇමතිවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.

32 views
Main News