රට පුරා අහඹු ලෙස කොරෝනා පරීක්‍ෂණ.. සමාජගතව ඇත්දැයි සොයයි..

July 26, 2020 at 12:40 pm | lanka C news
රට පුරා අහඹු ලෙස කොරෝනා පරීක්‍ෂණ.. සමාජගතව ඇත්දැයි සොයයි..

රට පුරා සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම අහඹු ලෙස කොරෝනා පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ තීරණය කර තිබේ.

මෙම පරීක්ෂණ ඒ දිස්ත්‍රික්කවල ජනගහණයට අනුපාත වල ලෙස සිදුකිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

කොරෝනා වෛරසය සමාජගත වී ඇද්දැයි දැන ගෙන ඒම සඳහා මෙම පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

277 views
Main News