රට පුරා ඉන්ධන හිගයක්.. පිරවුම්හල් අසල ගැටුම්..

April 24, 2017 at 12:40 pm | lanka C news
රට පුරා ඉන්ධන හිගයක්.. පිරවුම්හල් අසල ගැටුම්..

තෙල් සංස්ථා වෘත්තීය සමිති එකමතුව විසින් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් මේ වන විට රට පුරා පිහිටි බොහෝ සිපෙට්කෝ ඉන්ධනහල්වල ඉන්ධන අවසන්ව තිබේ. ඒවායේ ඉන්ධන අවසන් බවට පුවරුද එල්ලා ඇත.

ඊයේ පස්වරුවේ සිටම පෝලිම් ගැසී ජනතාව ඉන්ධන එක්රැුස් කර ගත් නිසා මෙම තත්වය උදා වී ඇති අතර වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් තෙල් බෙදා හැරීම් කටයුතු අඩපන වී තිබේ.

ඉන්දීය තෙල් සමංගමේ තව දුරටත් ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සිදුවන අතර ඒවයේද බොහෝ දුරට පෝලිම් සෑදී තිබේ. ඇතැම් පිරවුම්හල් අසල ගැටුම්කාරී තත්වයන්ද වාර්තා වෙයි.

58 views