රට පුරා ලිත්‍රො ගෑස් සිලින්ඩර ආපසු කැදවයි..

December 8, 2021 at 10:00 am | lanka C news
රට පුරා ලිත්‍රො ගෑස් සිලින්ඩර ආපසු කැදවයි..

දෙසැම්බර් 4 වැනිදාට කලින් බෙදාහරින ලද සියලුම ලිට්රෝ ගෑස් සිලින්ඩර ආපසු කැඳවන්නැයි පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ලිත්‍රො ගෑස් සමාගමට දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව දෙසැම්බර් 04 වනදාට පෙර බෙදාහරින ලද මුද‍්‍රා නොකඩන ලද ගෘහස්ත සහ බෙදුම්කරුවන් සතුව ඇති සියලු සිලින්ඩර ආපසු කැඳවන්නයි ඔවුන් දැනුම් දී ඇත.

රට පුරා ගෑස් පිපිරීම් ඉහලයාමෙන් පසු ලිත්‍රො ගෑස් මේ වන විට රතුපාට මුද්‍රාව සහිතව වෙළඳපොළට නිකුත් කරමින් තිබේ.

33,382 views

3 Comments to “රට පුරා ලිත්‍රො ගෑස් සිලින්ඩර ආපසු කැදවයි..”

  1. ප්ලකණිල් බයියා ගේ අමුඩේ says:

    ප්එතකොට මුද්‍රා කඩපුව ලි ක් උනොත්. මූ න් ගේ මෑණියන්ට හැමිනෙන්න ඕන.

  2. පඩ ගෑස් says:

    දැනට නිවාස හා ව්‍යාපාර වල භාවිතා කෙරෙන සිලින්ඩර් ද බර බලා හෝ මුලු මුදල රිෆන්ඩ් කර අළුත් සිලින්ඩර් ලබා දෙන්න. හොර වැඩ කිරීම නිසා එය කිරීමට රජය බැඳී සිටී.

  3. 0.00069 BIYYO says:

    දැනට නිවාස හා ව්‍යාපාර වල භාවිතා කෙරෙන සිලින්ඩර් ද බර බලා හෝ මුලු මුදල රිෆන්ඩ් කර අළුත් සිලින්ඩර් ලබා දෙන්න. හොර වැඩ කිරීම නිසා එය කිරීමට රජය බැඳී සිටී.

Main News