රණවිරු පවුල් සඳහා පෝෂණ හා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩමුළු

December 22, 2016 at 2:06 am | lanka C news
රණවිරු පවුල් සඳහා පෝෂණ හා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩමුළු

රණවිරු පවුල් වෙනුවෙන් රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සුව ශක්ති ඒකකය මගින් සංවිධානය කළ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩමුළු දෙකක් අනුරපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සහ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ දී දෙසැම්බර් 22 හා 27 යන දිනයන්හිදී පැවැත්වීමට අපේක්ෂිතය.

මෙම වැඩසටහන් දෙසැම්බර් මස 22 දින අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයේදීත්, දෙසැම්බර් මස 27 දින පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේදීත් පැවැත්වීමට නියමිතය.

දේශීය ආහාර ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රීතව පෝෂණය රැකෙන පරිදි ගුණාත්මක ආහාර සකසා ගැනීම, ආහාර අව භාවිතය අවම කිරීම, දුෂ්පෝෂනිය සාධක ඉවත් කර ගැනීම යන මුලික අංශයන් මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වේ. ප්‍රයෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඇසුරෙන් ආහාර සකසා ගැනීමට කටයුතු කිරීම ද මම වැඩසටහන තුළ ක්‍රියාත්මක වේ.

වෛද්‍ය ආර්,ඒ,ආර්.ආර්. විජේවර්ධන මහතාගේ සහ මාදම්ප ආයුර්වේද රෝහලේ ප්‍රජා වෛද්‍ය නිලධාරියේ සම්පත්දායකත්වයෙන් මෙම වැඩමුළුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ආචාර්ය දොන් ඩොනල්ඩ් කුමාර ශ්‍රී ජයවර්ධන,
අධ්‍යක්ෂ
රණවිරු සේවා අධිකාරිය

288 views
Main News