රත්නපුරේ නගරයම ගිලේ.. බියකරු ගුවන් විඩියෝව මෙන්න..[Video]

May 26, 2017 at 10:34 pm | lanka C news
රත්නපුරේ නගරයම ගිලේ.. බියකරු ගුවන් විඩියෝව මෙන්න..[Video]

ඇදහැලෙන ධාරාණිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් කළු පිටාර ගලා රත්නපුරය නගරය සම්පුර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යටවිය.

මේ එම අවස්තාවක ගුවන් විඩිියෝවකි.

250 views
Main News