රන්ජන් ‘හෙන ගහපං’ කිව්වේ වැරදි අංකයකට.. පස්කැපීමේ බලපත‍්‍ර දී ඇත්තේ ජනාධිපති යටතේ ඇති ආයතනයකින්..

January 31, 2017 at 1:20 pm | lanka C news
රන්ජන් ‘හෙන ගහපං’ කිව්වේ වැරදි අංකයකට.. පස්කැපීමේ බලපත‍්‍ර දී ඇත්තේ ජනාධිපති යටතේ ඇති ආයතනයකින්..

පරිසරයට සම්බන්ධ බලපත්‍ර නිකුත් කරන ආයතනයන් වන, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, භූ විද්‍ය හා පතල් කැණිමේ බියුරොව , මැණික් හා ස්වර්ණාභරන අධිකාරිය, රාජ්‍ය දැව සoස්ථාව, මහවැලි අධිකාරිය, සාගර සoරක්ෂන අධිකාරිය සහ වන සoරක්ෂන දේපාර්තුමේන්තුව යන ආයතන ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයාගේ යටතේ ය .

මුදල් අයකර අවශ්‍යතාවය අනුව පස් කැපීමට, වැලි ගොඩ දැමීමට, ගස් කැපීමට, මුහුදු වැලි හෝ සාගර සම්පත් ඉවත්කිරිම්,කලුගල් කැඩීම,මැණික් පතල් කැණීමට, ඇතුළු කාරණා රාශියක් මෙන්ම මහා පරිමාණ ව්‍යාප්ති හා ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන් පරිසර සහතික සම්බන්ධවද බලපත්‍ර විශාල ප්‍රමාණයකට දිනකට මෙම ආයතන මගින් නිකුත් කරනු ලැබේ.

පසුගිය දා ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා මාධ්‍ය ඉදිරියේ දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරියට බැන වදින් නිලධාරින් දූෂිත යයි පවසා ඔහුනට හෙන ගහන ලෙස පවසන්නේ ජනාධිපතිවරයා යටතේ ඇති භූ විද්‍ය හා පතල් කැණිමේ බියුරොව මගින් මුදල් අයකර නිකුත් කල බලපත්‍රයක සිදු වී ඇති දූෂණ සම්බන්ධවයි.

පසුගිය වසරේ ඔක්තොම්බර් 20 වන දා උත්සව සභාවක් අමතමින් ජනාධිපතිවරයා මින් ඉදිරියට කවුරු අනුමත කලද අනුමැතියට තමා වෙත එවන ලෙස රැස්වීමට සහභාගි වූ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරින්ට මෙන්ම පරිසර අධිකාරියේ නිලධාරින්ට නියෝග කරනු ලැබීය.

අදාල වීඩියෝව මෙතනින්

65 views