රනිල්ට හර්ෂ, රවීට අනෝමා, මංගලට එරාන් නියොජ්‍ය වෙන්න යයි..

May 30, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
රනිල්ට හර්ෂ, රවීට අනෝමා, මංගලට එරාන් නියොජ්‍ය වෙන්න යයි..

ඉදිරියේදී සිදු කරනු ලබන නියෝජ්‍ය හා රාජ්‍ය ඇමති සංශෝධනයේදී මුදල්, විදේශ, ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශවල නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් වෙනක් කිරීමට ලක් වනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා නියෝජ්‍ය මුදල් ඇමති ලෙසත්, අනෝමා ගමගේ මහත්මිය විදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමති ලෙසත් හර්ෂද සිල්වා මහතා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් පත් කරනු ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

23 views
Main News