රුපියල ශක්තිමත් වෙයි.. ඩොලරය බහී..

May 13, 2022 at 10:40 am | lanka C news
රුපියල ශක්තිමත් වෙයි.. ඩොලරය බහී..

අද දිනයේ අමෙරිකා ඩොලරය හමුවේ ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල යම් ප‍්‍රමාණයකට ශක්තිමත් වී ඇත.

පුද්ගලික බැංකු කිහිපයකම ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 365ක් හා ගැණුම් මිල රුපියල් 355ක් ලෙස ප‍්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ඊයේ දිනයේ ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 380ක් හා ගැණුම් මිල රුපියල් 365ක් ලෙස පැවතිනි.

208,034 views

40 Comments to “රුපියල ශක්තිමත් වෙයි.. ඩොලරය බහී..”

 1. D.Nimal says:

  If we rally wated to regain Sri Lanakn ruppes against US Dollars of thta we are suppoed to many things
  1 Narrow the gap between Import and Export of Island producation and servicies as much as possible.
  2 Rise of the nationl productivies of its Agriculture ,Industries and Servicies in overall capacity as much as possible .
  3 Narrow gap between Fiscal budget to be creted certin period time by New Budget Proposal .

 2. D.Nimal says:

  If we rally wated to regain Sri Lanakn ruppes against US Dollars of thta we are suppoed to many things

  1 Narrow the gap between Import and Export by Island producation and servicies as much as possible.
  2 Rise of the nationl productivies of its Agriculture ,Industries and Servicies in overall capacity as much as possible .
  3 Narrow gap between Fiscal budget to be creted certin period time by New Budget Proposal .
  4 Bring out that Simple commdity into thta mediuam level of development (GDP) on ration of agriculture and industries givern proirtites by planning and market economic combination of thta New shape of revilitization of Economy development path.
  All Planing are home grown whic is very suited local conditions in priorities nation requrimens be THE First .

 3. D.Nimal says:

  If we rally wated to regain Sri Lanakn ruppes against US Dollars of thta we are supposed DO to many things .

  1 Narrow the gap between Import and Export by Island producation and servicies as much as possible.
  2 Rise of the nationl productivies of and its Agriculture ,Industries and Servicies in overall capacity as much as possible .
  3 Narrow gap between Fiscal budget to be creted certin period time by New Budget Proposal .
  4 Bring out that Simple commditiy into that mediuam level of development (GDP) on basis of that ration of agriculture and industries by givern proirtites by planning and market economic combination of that New shape of revilitization of Economy development path.
  All Planing are home grown which is very suited local conditions in priorities NEEDED nation requrimens be THE First .

 4. JR says:

  රනිල් ජවිපෙට තේරෙන ටයර් බාසාව දන්න නිසා එයාවත් ගොනාගම සුද්ද කරයිද කියලා බලමු…

Main News