රවිගේ මෙවර අයවැයේත් ඉතුරු ‘ගරු කතානායකතුමනි’ විතරයි.. බදු යෝජනා තොගයක් අත්හිටුවන්න යයි..

November 19, 2016 at 12:00 pm | lanka C news
රවිගේ මෙවර අයවැයේත් ඉතුරු ‘ගරු කතානායකතුමනි’ විතරයි.. බදු යෝජනා තොගයක් අත්හිටුවන්න යයි..

2017 අයවැය මගින් යෝජනා කර ඇති බදු වර්ග විශාල ප‍්‍රමාණයක් අහෝසි කරන ලෙස ආණ්ඩුවේ පාර්හවයන්ගෙන්ම දැඩි බලපෑම් එල්ල වෙමින් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

වාහන දඩ බද්ද, අන්තර්ජාල බද්ද, නඩු බද්ද, ඒ.ටී.එම්. බද්ද, ගුවන් තොටුපල බද්ද, කාබන් බද්ද, සිම් කාඞ් බද්ද, රජයේ රෝහල් ගෙවන වාට්ටු, රජයේ රෝහල්වල පුද්ගලික රසායනාගාර පරීක්‍ෂණ ආදියට දැඩි විරෝධයක් ආණ්ඩුවෙන්ම එල්ල වෙමින් ඇත.

ඒ අනුව අයවැය තන්වැනි වර කියැවීමේ විවාදයේදී මෙම නව සංශෝධන ඇතුලත් කිරීමේ සූදානමක් ඇතැයිද පැවසෙයි.

37 views
Main News