රවි ‘ජාතික ලොතරැයි ඇමති’.. මංගලට රන්මිනි තැන්න.. ඇමතිලාට විෂයන් බෙදිල්ල ගැන දයාසිරි උඩ පැන පැන නෙලයි..

June 13, 2017 at 3:26 am | lanka C news
රවි ‘ජාතික ලොතරැයි ඇමති’.. මංගලට රන්මිනි තැන්න.. ඇමතිලාට විෂයන් බෙදිල්ල ගැන දයාසිරි උඩ පැන පැන නෙලයි..

ලොතරැයි මණ්ඩල දෙක විදේශ ඇමති රවි කරුණානායක මහතගේ අමාත්‍යංශටට ලබා දීම ගැන ඇමති දයාසිරි ජයසේකර මහතා අදහස් පල කරයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ මේවා විහිළු වැඩ බවයි.

87 views
Main News