රවි පන්නයි.. මංගල මුදල් ඇමති ධුරයට..

May 14, 2017 at 3:50 pm | lanka C news
රවි පන්නයි.. මංගල මුදල් ඇමති ධුරයට..

ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුලත සිදු කරන බව සදහන් විදේශ ඇමති මංගල සමරවීර මහතාට මුදල් ඇමති ධුරය ලබා දීමට නියමිත බවට වාර්තා පල වේ.

වත්මන් මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මහතාද ඊට එකග වී ඇති බවත් ඒ වෙනුවට ඔහු කුමන ඇමතිකමක් ලබා ගන්නේ යන්න ගැන මෙතෙක් අදහසක් පලව නැති බවද සදහන්ය.

300 views
Main News