රාජ්‍ය ආයතනයක අධ්‍යක්ෂක ධූරයක් හොබවන බලවත් හිමි නමක් ඉහගෙන වළදයි.. දීමනා හා වෙනත් කටයුතුවලට ලක්ෂ 146.7ක් ගනී..

February 20, 2017 at 2:10 pm | lanka C news
රාජ්‍ය ආයතනයක අධ්‍යක්ෂක ධූරයක් හොබවන බලවත් හිමි නමක් ඉහගෙන වළදයි.. දීමනා හා වෙනත් කටයුතුවලට ලක්ෂ 146.7ක් ගනී..

යහපාලන රජය ගෙන ඒමට වෙහෙස මහන්සියෙන් වැඩකල එජාපයට ඉතා ලැදි හිමිනමකට රුපියල් කෝටි ගණනක් අධ්‍යක්ෂක ධූරයට හිමි දීමනා ලෙස පසුගිය කාලය සඳහා ලබාගත් බව අමාත්‍යාංශයකින් වාර්තා වේ.

උන්වහන්සේ නිතරම රටේ අධිකරණය ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළම ස්ථානවල බලපෑම් කිරීමට ද ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන ශාසනයේ උන්නතියට වඩා පක්ෂයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් වැඩ කරන හිමි නමකි.

රජයේ සංස්ථා සහ ව්‍යයවස්ථාපිත මණ්ඩල සඳහා පත්වන අධ්‍යක්ෂක ධූර සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අනුමත කල දීමනාව වනුයේ භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ PED 58/2 අනුව මණ්ඩල රැස්වීම සඳහා සහභාගි වන එක් වාරයක් සඳහා රුපියල් 10.000/= සහ සාධාරණයි හැගෙන ප්‍රවාහන ගාස්තුවක් එම රැස්වීමට සහභාගි වීම සඳහා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයාට ගෙවිම පමණිකි.

එහෙත් රාජ්‍ය ආයතනයක මෙසා විශාල මුදලක් පූර්ණ කාලිනව රාජකාරි නොකරන දේශපාලන පත්වීමක් සඳහා ගෙවීම මෙන්ම ලබාගැනිමද මහජන මුදල් අවභාවිතයකි.

එබැවින් යහපාලන රජයක් යටතේ විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ සුප්‍රසිද්ධ හිමිනමක් තමන්ට හිමිකමක් නොමැතිව මෙසා විශාල මුදලක් අධ්‍යක්ෂක ධූරයට හිමි දීමනා ලෙස ලබා ගැනීම රටේ ජනතාව දැඩි ආර්ථික අර්බුදයක සිටින අවස්ථාවක් කොතරම් සාධාරණ ද යන්න ලොතරයි අලෙවි කරන අමාත්‍යාංශයේ සාමාන්‍ය සේවකයින් අතර කතා බව වෙමින් පවති.

45 views