රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අගෞරව කරන්න එපා.. අප ඔවුන් සමගයි.. ජනපති-අගමැති කැබිනට් මණ්ඩලයට කියති..

February 14, 2020 at 10:00 am | lanka C news
රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අගෞරව කරන්න එපා.. අප ඔවුන් සමගයි.. ජනපති-අගමැති කැබිනට් මණ්ඩලයට කියති..

රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමඟ කටයුතු කරද්දී ඔවුන්ගේ ආත්ම ගෞරවය හා වෘත්තීය ගරුත්වය රැකෙන ලෙස කටයුතු කරන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්වරුන් විසින් ඇමතිවරුන්ට දැනුම් දී තිබේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ඔවුන් විසින් මෙසේ අවවාද කර ඇත.

ඇමැතිවරුන් කිසියම් සාකච්ඡාවකට සහභාගී වීමට ප්‍රථම එම විෂය සම්බන්ධයෙන් පූර්ව සූදානමකින් දැනුවත් වී යා යුතු බව ද උපදෙස් දී ඇත.

පුද්ගලික අරමුණු පසෙකලා ජාතික අරමුණු පෙනී සිටින රාජ්‍ය නිලධාරීන් රැකගැනීම සඳහා රජය සෑම විටම පෙනී සිටින බවද ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී පවසා ඇත.

149 views

34 Comments to “රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අගෞරව කරන්න එපා.. අප ඔවුන් සමගයි.. ජනපති-අගමැති කැබිනට් මණ්ඩලයට කියති..”

 1. Sun says:

  me ministers are not mentally matured and not have well refined heads. They think they can control everybody in the country from the mouth. This is the difference between the Western democracy and our democracy. They always think they are the bosses and try to control everybody in the country. Some know nothing about forestry but going to talk about that without knowing facts my dear friends. Really we have to listen to the specialists who are in the field to collect information.

 2. Sun says:

  Some ministers are not mentally matured and not have well refined heads. They think they can control everybody in the country from the mouth. This is the difference between the Western democracy and our democracy. Ours always think they are the bosses and try to control everybody in the country. Some know nothing about forestry but going to talk about that without knowing facts my dear friends. Really we have to listen to the specialists who are in the field to collect information. The specialists are there to plan for the minister but not the minister planning for the specialist to go. We have been doing this from our history controlling tghe country without checking the resources.

 3. Herath Banda Karaliyada says:

  We have notice that most of policy makers are lack of knowledge of current development of new innovation of Economy Governance and Its democracy.
  By self-reading even politician can updated and improved his or her political- Economic and environment progress in world wide.
  The correct handling among the people aspiration and development need economic study by , leadership of parties.

 4. Aprasannaya says:

  Who this fellow is to request housing project directly from the Indian PM when our PM lead the delegation! May be this bastard doesn’t know to follow protocol b’cos he would’t have known such a procedure is to follow.

 5. Banda says:

  මේ කතාව වුන තැන රමේෂ් උන්නැහෙත් ඉන්න ඇති නේද ?

 6. Suren says:

  Excellent , this is what wewant

 7. BNV says:

  Great. That PM action. Remember that how he acted when stf raid lansa’s residence. Hope he has taught a lesson. Common man”s look in how this government go on. All the very best

Main News