රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේ වයස් සීමාව ඉහල දමයි..

September 15, 2016 at 10:05 pm | lanka C news

උතුරු පළාත තුල රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගන්නා වයස් සීමාව අවු. 35 සිට 40 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ පියවර ගෙන ඇත. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ගැසට් නිවේදනය දැනට මුදාණය වෙමින් පවතී.

ඒ අතරම උතුරු පළාතේ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනට සේවය කරන ස්වෙච්ඡුා ගුරුවරුන්, කොන්ත‍්‍රාත් පදනම මත සේවය කරන ගුරුවර ගුරුවරියන්, අර්ධකාල වැටුප් සහිත සේවය කරන ගුරුවර ගුරුවරියන් පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග‍්‍රහණය කිරීම සඳහා වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මධ්‍යම රජයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් වෙත ඉදිරි දිනයකදී අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ පවසයි.

– වජිර කොඩිතුවක්කු

 

 

369 views