රිමාන්ඩ් කිරීමෙන් රාජපක්‍ෂ-වීරවංශ පවුල් සම වෙති..

January 11, 2017 at 10:40 am | lanka C news
රිමාන්ඩ් කිරීමෙන් රාජපක්‍ෂ-වීරවංශ පවුල් සම වෙති..

2015 ජනවාරියේ ආණ්ඩුව වෙනස් වීමෙන් පසු විවිධ චෝදනා යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද එක් පවුලක වැඩිම සාමාජිකයින් ප‍්‍රමාණයක් ලෙස මෙතෙක් වූයේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ පවුලයි.

රාජපක්‍ෂ පවුලෙව් බැසිල් රාජපක්‍ෂ, නාමල් රාජපක්‍ෂ, යෝෂිත රාජපක්‍ෂ යන තිදෙනාම රිමාන්ඞ් කර ලද අතර විමල් වීවරංශ, ශෂී වීරවංශ, සරත් වීවරංශ යන තිදෙනාම වීරවංශ පවුලෙන් රිමාන්ඞ් කරනු ලැබීය.

ඒ අනුව රිමාන්ඩ් වූවන් වැඩිම ප‍්‍රමාණය් නියෝජනය කරන දේශපාලන පවුල් දෙක වන්නේ රාජපක්‍ෂ හා වීරවංශ පවුල් දෙකයි.

ඊට අමතරට මෙම පවුල් දෙකේ සෙසු සාමාජිකටයින්ටද එරෙහිව විවිධ ආයතන ඔස්සේ විවිධ කඩිනම් පරීක්‍ෂණ කරමින් ඇත.

33 views