රුපියල් කෝටි දහදාහක් පිටරට කොම්පැනිවලට පූජාකර අපේ මිනිසුන්ගෙන් එම මුදල සුරන් කයි..

March 17, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
රුපියල් කෝටි දහදාහක් පිටරට කොම්පැනිවලට පූජාකර අපේ මිනිසුන්ගෙන් එම මුදල සුරන් කයි..

පසුගිය VAT බදු යෝජනා මගින් දේශීය ආර්ථිකය මුළුමනින්ම විනාශ වන බව විද්වතුන් පෙන්වදුනනද රජය එය ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. දැන් ආනයනය බිලියන 20 අභිබවා ඇත. ආහාර ආනයනය ඩොලර් බිලියන 5කි .එයින් බිලයන 4ක් අපට නිපදවා ගත හැකි ඒවා වේ.

රජයේ Vat බදු ඉලක්කය රු කෝටි 10000කි. නමුත්දැන් අප ආහාර ආනයනය පමණක් කෝටි 15000 කින් වැඩිකර ගෙන සිටිමු. රු කෝටි 10000 ක් ලබා ගැනීමට රට අභ්‍යන්තරයට බදු පනවා සියල්ල අඩාල කොට කිරිපිටි, සීනි ,තිරිඟු පිටි වලින් පමණක් රු කෝටි 10000ක (පෙරදී ගෙවන ලද) බදු අදායම් අවස්ථාවක් පිට රැටියන්ට සාක්කුවේ දමා ගැනීමට ඉඩ ලබාදී ඇත. අපේ රටේ කිසිවෙකුගේ ගිණුමකට මෙයින් කොටසක් නොලැබෙනුයේ යයි කිසිවෙකුට කිව නොහැක.

රජය දින 100 අයවැයෙන් තිරිඟු පිටි බදුවලින් නදහස් කර කිරිපිටි බදු කිලෝවකට රු 175කින් අඩු කරන ලදී. දැන් තිරිඟු පිටි ටොන් 17 ලක්ෂයක්ද කිරිපිටි ටොන් 85000ක්ද ආනයනය කරයි. සීනි සඳහා පවතී රු 29ක බද්දද ඉවත් කරන අතර වසරකට සීනි ටොන් ලක්ෂ 6කට වඩා ආනයනය කරයි.

කොපමණ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම්වල සිටියද ඉන්දියාව මෙන් අපටද ආනයන මත විශේෂ ක්‍රමවලට බදු පනවා රු කෝටි 10000ක් වෙනුවට රු කෝටි 40000ක් විදේශ විනිමය අර්බුදය සහ ජාතික ආර්ථිකය උපායමාර්ගිකව විසඳමින් නිශ්චිතවම උපාය ගත හැක. එයින් අයවැය පරතරයද කෝටි 30000කට වඩා අඩුවනු ඇත. දැන් පරතරය කෝටි 60000කි .

ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩ සටහනකින් පමණක් වසරකට ඩොලර් බිලයන 4ක් ඉතිරි කල හැක.හම්බන්තොට වරාය විකුණා හිඟාකෑමට යන්නේ ඩොලර් බිලියන 1කි.

ආණ්ඩුව රු කෝටි දහදාහක් පිට රට කොම්පැනි වලට පූජාකර අපේ මිනිසුන්ගෙන් එම මුදල සූරා ගෙන ඇත.

– අරුණ කාන්ත බණ්ඩාර

56 views
Main News