රුපියල කඩා වැටීම වළක්වා ගැනීමට ගෙන ඇති සියලු පියවර අසාර්ථකයි…

September 12, 2018 at 6:48 pm | lanka C news
රුපියල කඩා වැටීම වළක්වා ගැනීමට ගෙන ඇති සියලු පියවර අසාර්ථකයි…

රුපියල කඩා වැටීම වළක්වා ගැනීමට මේ දක්වා ගෙන ඇති කෙටිකාලීන ක්‍රියාමාර්ග අසාර්ථක වී ඇතිබව කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න මහතා පැවසීය.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ඒ සඳහා දිගුකාලීන ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය බවයි.

රුපියල අවප්‍රමානය වීම සඳහා කරුණු රැසක් බලපා ඇති බවත් පෙන්වා දෙන ඒ මහතා අපනයන ප්‍රවර්ධනය සහ විදේශ ආයෝජනය වැඩිකර ගැනීම මෙම ගැටලුවට ඇති විසඳුම බව පෙන්වා දෙයි.

– නාගොඩ සුමන උදයන්තග

118 views
Main News