රුපියල සියළු වාර්තා කඩයි.. ඉතිහාසයේ උපරිම බාල්දුවීම අදයි..

February 21, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
රුපියල සියළු වාර්තා කඩයි.. ඉතිහාසයේ උපරිම බාල්දුවීම අදයි..

ඇමරිකානු ඩොලරය ඉදිරියේ ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල බාල්දු වූ ඉහලම බාල්දු වීම අද දිනයේ වාර්තා වෙයි.

අද දිනයේ ඩොලරයක විකුණුම් මිල වූයේ 153.44කි.

ගැනුම් මිල රු. 149.68ක් විය.

14 views
Main News