රුපියල සියළු වාර්තා බිදී.. ඩොලරයක ඉහනම අගය අදයි..

September 4, 2018 at 12:40 pm | lanka C news
රුපියල සියළු වාර්තා බිදී.. ඩොලරයක ඉහනම අගය අදයි..

ඉතිහාසයේ මුල් වතාවට ශ‍්‍රි ලංකා රුපියලක් අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරය හමුවේ රුපියල් 163.00 සීමාවට ලංවී තිබේ.

අද දිනයේ විනිමය අනුපාත අනුව ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 159.79ක් වූ අතර විකුණුම් මිල රුපියල් 162.99ක් විය.

109 views
Main News