රුවන්පුර අධිවේගය අරඹන්නත් පෙර ගසාකෑම්..

September 18, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
රුවන්පුර අධිවේගය අරඹන්නත් පෙර ගසාකෑම්..

ඉදිකිරීමට යෝජිත කිලෝමීටර 79.9ක දුරකින් යුතු කහතුඩුව සිට පැල්මඩුල්ල දක්වා වූ අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ මුල් අදියරයන්වලදීද වංචා සිදුවන බව සිරස රූපවාහිනිය වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කලේය.

232 views

One Comment to “රුවන්පුර අධිවේගය අරඹන්නත් පෙර ගසාකෑම්..”

  1. Nana says:

    Highways are useful, but this one is a waste. You can easily remove so many bends in the existing Horana-Kiriella- Ratnapura Road for 2% of the money to be spent on new highway and still good as a highway may be for another 30/40 years good enough as only few vehicles are using this route.

Main News