රූපවාහිනී හාන්සියි.. පඩි ගෙවන්න සල්ලි නෑ.. භාණ්ඩාගරයෙන් ඉල්ලයි…

March 17, 2022 at 6:20 am | lanka C news
රූපවාහිනී හාන්සියි.. පඩි ගෙවන්න සල්ලි නෑ.. භාණ්ඩාගරයෙන් ඉල්ලයි…

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාවේ වැටුප් සහ අනිකුත් අත්‍යවශ්‍ය වියදම් ඒවා ගැනීමට රුපියල් කෝටි 24 ක මුදලක් ලබා දෙන ලෙස මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

ඉකුත් පෙබරවාරි මාසේ සිට ලබන ජූලි මාසය දක්වා වියදම් පියවා ගැනීමට එම මුදල ඉල්ලා තිබේ.

සංස්ථාවේ ආදායම පහත වැටීම නිසා වැටුප් ගෙවීම හා වෙනත් වියදම් පියවා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ආදායමක් නැති බවද සංස්ථාව මහා භාණ්ඩාගාරයට දැනුම් දී ඇත.

දැනට එහි ආදායම් සහ වියදම් අතර පරතරය රුපියල් කෝටි හය හමාරක් පමණ වෙයි.

සංස්ථවේ සේවක සංඛ්‍යාව නවසියයකට ආසන්න වන අතර ඔවුන්ගේ වැටුප් ගෙවීමට පමණක් මාසයකට රුපියල් කෝටි නවයක පමණක් මුදලක් වැය වෙයි.

32,331 views

14 Comments to “රූපවාහිනී හාන්සියි.. පඩි ගෙවන්න සල්ලි නෑ.. භාණ්ඩාගරයෙන් ඉල්ලයි…”

  1. LalithM says:

    අලි පඩි ගන්න පින්පඩිකාර සොරුන් පන්නා දමන්න. ඕක වැහූවත් රටට සේවයක්.ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් අසූචි හෝදන නාලිකා රටට අනවශ්‍යයි. නැතිනම් විකුනා දමන්න. හැබැයි හොර සේවක රැල නැතිව.

  2. GulSiri Lal Nanda says:

    Reduce staff members as soon as possible. You need not such big staff to run Rupavahini for political propaganda by promoting ONE Family who rule nation by all misdeeds.

  3. GulSiri Lal Nanda says:

    Reduce staff members as soon as possible. You need not such big staff to run Rupavahini for political propaganda by promoting ONE Family who rule nation by all misdeeds. Since 2005 we had been misled by that “family” of all citizens of Sri Lankan by myths of politics .

Main News