රේගු, සුරාබදු, දේශීය ආදායම් යහපාලනය එපා වී මහ විරෝධතා.. කොළඹ මාර්ග හිරවේ..

September 23, 2016 at 2:13 pm | lanka C news
රේගු, සුරාබදු, දේශීය ආදායම් යහපාලනය එපා වී මහ විරෝධතා.. කොළඹ මාර්ග හිරවේ..

කොලඹ ලේක්හවුස් වටරවුම ආසන්නයේ පවතින විරෝධතාවක් හේතුවෙන් දැඩි වාහන තදබදයක් ඇතිව තිබේ.

විරෝධතාවයේ යෙදෙන්නේ රේගු, දේශීය ආදායම්, සුරාබදු ආයතනවල සේවකයින් විසිනි.

හැකි තාක් විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

54 views
Main News