රොහින්ග්‍යා මුස්ලිම්වරුන් ISIS සමඟ සම්බන්ධයි.. එය ආරක්ෂාවතට තර්ජනයක් කියා ඉන්දියාවෙන් පිටුවහල් කරයි..

September 19, 2017 at 8:40 am | lanka C news
රොහින්ග්‍යා මුස්ලිම්වරුන් ISIS සමඟ සම්බන්ධයි.. එය ආරක්ෂාවතට තර්ජනයක් කියා ඉන්දියාවෙන් පිටුවහල් කරයි..

මියැන්මාර් සිට සරණාගතයින් ලෙස ඉන්දීයාවට පැමිනෙන රොහින්ග්‍යා මුස්ලිම්වරුන් අයි එස් ත්‍රස්තවාදීන් සමඟ සම්බන්ධකම් ඇති බැවින් එම සරණාගතයින් ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන බැවින් ඔහුනට රැකවරණය නොදීමට ඉන්දීය මාධ්‍යම ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව සඳුදා ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දිව්රුම් ප්‍රකාශ බාරදීමට කටයුතු කල බව ටෛම්ස් ඔෆ් ඉන්ඩියා වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි. Link

154 views