රෝහලට වතුර නෑ.. දෛනික කටයුතුවලට දැඩි බාධා…

September 2, 2020 at 8:02 am | lanka C news
රෝහලට වතුර නෑ.. දෛනික කටයුතුවලට දැඩි බාධා…

වැලිගම වලාන රජයේ රෝහලට දිනකට වතුර ලීටර් 5000 පමණ අවශ්‍යව තිබුනත් මෙ දිනවල පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය සමග ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් ලැබෙන ජලය පිරිමැස්මෙන් යුක්තව රෝහලේ කටයුතු සඳහා යොදා ගනි

කෙසේ වෙතත් රෝහලට අවශ්‍ය ජලය දිනපතා නොලැබීම සමඟ නේවාසික රෝගින් සහ නේවාසිකාගාර සිටින වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන් ද දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත්ව තිබේ ,

මෙම රෝහල දැඩි කඳු සහිත ප්‍රදේශයක පිහිටීම සමග අවශ්‍ය ජලය රෝහල වෙත ගලා ඒම සිදු නොවන අතරම එ සදහා රෝහලට පහළින් පිහිටි ජල ටැංකියකට ජලය රැස්කර අනතුරුව නැවතත් මෝටර් මගින් ජලය රෝහලට ලබා ගැනීම සිදු කරනු ලබයි

එ සදහා විශාල පිරිවැයක් ද දැරීමට සිදුව තිබේ තවද දැනගන්නට ලැබෙන ආකාරයට වසර ගණනාවකට ඉහතදී රෝහල් පරිශ්‍රය තුළ එළන ලද ජල නල පද්ධති වල දෝෂ හේතුවෙන් ජලය අපතේ යන බවට විශ්වාස කරයි ..

කෙසේ නමුත් මෙම රෝහල සඳහා අවශ්‍ය ජලය දිනපතා ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන් ගෙන් රෝගීන් ඉල්ලා සිටී.

– repoter

3,701 views