ලංකාවේ වැරදි හොයන්න වෙනම කාර්යාලයක් අරී… නඩු දමන්න සාක්‍ෂි එකතු කරයි..

March 27, 2021 at 4:40 pm | lanka C news
ලංකාවේ වැරදි හොයන්න වෙනම කාර්යාලයක් අරී… නඩු දමන්න සාක්‍ෂි එකතු කරයි..

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජිනීවාහිදී සම්මත කරන ලද යෝජනාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මානව හිමිකම් කොමිසම විසින් විශේෂ කාර්යාලයක් පිහිටු වීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ බව කියන මානව හිමිකම් කඩවීම් වල පැරණි තොරතුරු සාක්ෂි රැස් කිරීමත්, මෙරට වර්තමාන මානව හිමිකම් ප්‍රශ්න ගැන අධීක්ෂණය කිරීමත් මෙම කාර්යාල පිහිටුවීමේ අරමුණයි.

ඒ සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් ලක්ෂ 28 ක මුදලක් වෙන් කිරීමට නියමිතය.

කිසියම් රටක් ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් කඩවීම් වලට එරෙහිව නඩු පැවරැවහොත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සාක්ෂි සැපයීම සදහා මෙම කාර්යාලයට බලය ඇත.

එමෙන්ම ඊට වෙනම නීති උපදේශකයන් පිරිසක් පත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

20,497 views