ලංකාවේ ආර්ථිකය දකුණු ආසියාවේ 08ට ඇද වැටේ.. අන්තිමයා වන්න ඇෆ්ගනිස්තානය හා කරට කර සටනේ.. අලූත්ම වාර්තාව මෙන්න.

February 14, 2019 at 1:20 pm | lanka C news
ලංකාවේ ආර්ථිකය දකුණු ආසියාවේ 08ට ඇද වැටේ.. අන්තිමයා වන්න ඇෆ්ගනිස්තානය හා කරට කර සටනේ.. අලූත්ම වාර්තාව මෙන්න.

දකුණු ආසියානු කලාපයේ රටවල ආර්ථික වර්ධන වේගය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති නවතම වාර්තා අනුව ශ‍්‍රී ලංකාව 08 වන ස්ථානය දක්වා පසුබැස තිබේ.

ලංකාවට පසුපසින් සිටින්නේ ඇෆ්පනිස්තානය පමණි.

ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 3.3%ක් වෙද්දී ඇෆ්ගනිස්තානයේ වර්ධන වේගය පෙන්වන්නේ 2.7%ක් ලෙසයි.

7.9%ක වේගයක් වාර්තා කරන නේපාලය කලාපයේ ඉහලම වර්ධනය පෙන්වයි.

1,536 views