ලංකා බැංකු සේවකයන්ගේ පමණක් වැටුප් වැඩි කිරීමට අනුමැතිය…

August 11, 2018 at 4:40 pm | lanka C news
ලංකා බැංකු සේවකයන්ගේ පමණක් වැටුප් වැඩි කිරීමට අනුමැතිය…

ලංකා බැංකුවේ සභාපතිවරයා සහ එහි වෘත්තිය සමිති සමග පැවති සාකච්චාවකින් අනතුරුව එහි සේවක වැටුප් ඉහළ නැංවීම සදහා ඉල්ලීමක් විෂය භාර අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාගේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ අනුව මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් ලබාගැනීමකින් තොරව බැංකුවේ මුල්‍ය දායකත්වයෙන් පමණක් මෙම වැටුප් වැඩිකිරිම සදහා අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

බැංකුව හා සේවකයින් අතර පවත්නා සාමූහික වැටුප් ගිවිසුම යටතේ වසර 03කට වරක් මෙම වැටුප් වැඩිවීම සිදුවිය යුතු අතර විවිධ හේතුන් නිසා එය මෙම වසරේදි ප‍්‍රමාද වී තිබිණි.

එම නිසා අමාත්‍යවරයා වෙත ලංකා බැංකු සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩිකිරිම සදහා වු ඉල්ලීම කල සැනින් ඒ සදහා අනුමැතිය ලබාදුන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්‍යවරයාට සමස්ත සේවකයින් වෙනුවෙන් විශේෂ ස්තූතියක් පිරිනමන බව ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ සභාපති චන්න දිසානායක මහතා සදහන් කලේය.

– රජිත සමරසූරිය

175 views