ලංකිකයන් ජීවත්වීමේ ආයු කාලය 2015 දි සමස්ථ ලෝක වාසින්ගේ ආයු කාලය ඉක්මවා ගොස්ය…

September 15, 2016 at 11:19 pm | lanka C news
ලංකිකයන් ජීවත්වීමේ ආයු කාලය 2015 දි සමස්ථ ලෝක වාසින්ගේ ආයු කාලය ඉක්මවා ගොස්ය…

2015 වසර වනවිට සමස්ථ ලෝක ජනතාවගේ ආයුකාලය වසර 70 ක් වනවිට ශ්‍රීලංකකිකයකුගේ ජිවත්විමේ ආයු කාලය වසර 74.9 ක් බැව් ලෝක සෞඛ්‍ය සoවිධානයේ තොරතුරු මගින් පෙන්වා දෙයි.

එමෙන්ම 1960 වසරේදී ශ්‍රීලංකිකයකුගේ ආයුකාලය වසර 62 ක් විය,

ඉන්දියාව ආයුකාලය 2015 වනවිට වසර 68.3 ක් වූ අතර පකිස්තානයේ ආයුකාලය 66.4කි, බoගලිදේශයේ වසර 71.8කි නේපාලයේ 69.2කි ඇෆ්ගනිස්තානයේ 60.5 වන අතර දකුණු ආසියාවේ භූතානය 69.8 හා මාලදිවයින වැසියන් පමණක්ශ් ශ්‍රීලංකාව අබිබවා වසර 78 ජීවත්වෙති.

ජපානය ලෝකයේ වැඩිම ආයු කාලය ජීවත්වන වැසියන් සිටින අතර ඔහුගේ ආයුකාලය වසර 83.7කි. එමෙන්ම ලෝකයේ අඩුම ආයුකාලය ජීවත්වන වැසියන් සිටින්නේ සුවාසිලන්තය වන අතර ඔහුගේ ආයුකාලය වසර 49කි.

882 views
Main News