ලංගම තුල දේශපාලන පලිගැනීම්.. චක්‍රලේඛ කඩා උසස්වීම්..

February 23, 2019 at 8:02 am | lanka C news
ලංගම තුල දේශපාලන පලිගැනීම්.. චක්‍රලේඛ කඩා උසස්වීම්..

හිටපු ජනාධිපති වත්මන් විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කරන ලද විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් මෙහි දැක්වෙයි.

ශ්‍රී ලංගමය තුළ චක්‍රලේඛනවලට පටහැනිව සිදු කරන වැරදි උසස්වීම් හා
සුදුසුකම් ලත් සේවකයින් දේශපාලන පළිගැනීමට ලක් කිරීම පිළිබඳව,
පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 27/2 යටතේ කරනු ලැබූ ප්‍රකාශය – 2019.02.22 

රජයේ ආයතනයන්හි පරිපාලන චක්‍රලේඛනවලට පටහැනිව දේශපාලන උසස්වීම් ලබාදීමත්, තවත් සේවක පිරිසක් වැඩ තහනමකට ලක් කිරීම, ස්ථාන මාරු කිරීම ඇතුළු දේශපාලන පළිගැනීමට ලක් කිරීමත්, පිළිබදව 2019/01/11 දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී අප විසින් ප්‍රශ්න කරන ලදී.  ඒවා නිවැරදි කිරීමට රජය කටයුතු කරන බවට එදා එකඟවුවද ඒ පිළිබඳ කිසිදු සැලකීමක් නොකොට ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය තුල සිදු කරන වැරදි උසස්වීම් ලබාදීම පිළිබඳ මෙම ගරු සභාවේ අවධානයට නැවත යොමු කරමි.

ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ සේවක සංඛ්‍යාව 2018.12.31 දිනට 30,168 කි.  එම පිරිස විධායක ශ්‍රේණිය 747 ක්, ලිපිකරු හා සමාන්තර ශ්‍රේණි 4,107 ක්, රියදුරු 9,669 ක්, කොන්දොස්තර 9,876 ක්, කාර්මික 4,430 ක්, කාර්යාල කාර්ය සහායක 187 ක්, කම්කරු 1,152 කින් සමන්විත බව වාර්තා වේ.

අප රජය පැවති සමයේ දේශපාලන භේදයකින් තොරව උපාධිධාරීන් ඇතුළු සුදුසුකම් ලත් සේවකයින් රැසක් අදාල තනතුරුවලට බඳවා ගති. එතෙක් පැවති අවිධිමත් කළමනාකරන ව්‍යුහය ඒ තුළින් අපට වෙනස් කිරීමට හැකි වුණි. ශ්‍රීලංගමය ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත්වීම එහි ප්‍රතිඵලය වුණි.

සිය කැමැත්තෙන් විශ්‍රාම යාමේ වන්දි ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කර වත්මන් ආණ්ඩුව 2016 වර්ෂයේදී සේවක පිරිස් අඩු කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. එහෙත් මේ වන විට වැරදි උසස්වීම් ලබාදීම නැවත අරඹා සේවා අතර අසමතුලිතතාවක් ආයතනය තුළ මතු කර ඇත.  මෙසේ ලබාදී ඇති උසස්වීම් සංඛ්‍යාව 5100 කට වඩා වැඩි බව වෘත්තීය සමිති නායකයෝ පවසති.

රියදුරු, කොන්දොස්තර හා කාර්මික සේවා තනතුරුවල සිටින සුදුසුකම් සපුරා නැති පිරිස් නීත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් විධායක ශ්‍රේණි තනතුරු ප්‍රදානය කොට සුදුසුකම් ලත් සේවකයින් ඔවුන්ගේ තනතුරුවලින් ඉවත් කිරීමෙන් සිදු කරන්නේ ශ්‍රීලංගමය නැවත පාඩු ලබන තත්ත්යට පත් කිරීමකි. ආයතන පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් කොට තම ගජ මිතුරන්ට විකිණීම එජාප වැඩ පිළිවෙලේ ප්‍රධාන අංගයක් බැව් අප අමතක නොකළ යුතුය.

පසුගිය සති කිහිපය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ  උසස්වීම් හා පඩි වැඩිවීම්, රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006 හා 03/2016 අනුව නිකුත් කර ඇති 2018  ශ්‍රීලංගම මුදල් කොට්ඨාශ චක්‍රලේඛ අංක 01 හා 2018 අංක 04 කළමනාකරණ චක්‍රලේඛ සම්පූර්ණයෙන් උල්ලංඝනය කිරීමකි.

මේ සම්බන්ධව ආණ්ඩුව මැදිහත්ව ශ්‍රීලංගමය තුළ සිදුකර ඇති වැරදි උසස්වීම් වහා නතර කරන ලෙසත්, සුදුසුකම් ලත් සේවකයින් ඔවුන්ගේ සේවා ස්ථානවලින් ඉවත් කිරීම හා ස්ථාන මාරු කිරීම් වහා අවලංගු කරන ලෙසත්, අනුමත සේවක සංඛ්‍යාවට අමතරව සිදු කරන බඳවා ගැනීම් වහා නතර කරන ලෙසත්, යෝජනා කර සිටින අතර, මේ පිළිබඳව ආණ්ඩුව ගන්නා  ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ මේ ගරු සභාව දැනුවත් කරන ලෙසත්, යෝජනා කර සිටිමි.

මහින්ද රාජපක්ෂ
පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක

47 views