ලංගම මූලස්ථානය වටලති.. සේවකයෝ විරෝධතා… දැඩි උණුසුම් තත්ත්වයක්…

January 31, 2019 at 4:40 pm | lanka C news
ලංගම මූලස්ථානය වටලති.. සේවකයෝ විරෝධතා… දැඩි උණුසුම් තත්ත්වයක්…

නාරාහේන්පිට පිහිටි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට මේ වන විට උණුසුම් තත්වයක් ඇතිව තිබේ.

සේවකයන් විසින් ආරම්භ කර ඇති විරෝධතාවක් නිසා මෙම තත්වය ඇතිව තිබේ.

වෘත්තීය ගැටලුවක් මුල් කර ගනිමින් සේවකයන් විසින් මෙම විරෝධතාවය පවත්වමින් සිටිති.

83 views
Main News