ලංගම සභාපතිගේ රක්ෂණ මගඩියක් ඇමැති අර්ජුන අතට මාට්ටුයි..

March 3, 2019 at 3:00 pm | lanka C news
ලංගම සභාපතිගේ රක්ෂණ මගඩියක් ඇමැති අර්ජුන අතට මාට්ටුයි..

ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති රමල් සිරිවර්ධන මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් සිදු කිරීමට ගිය සැකසහිත අයථා රක්ෂණ ගනුදෙනුවක් වහාම නිවැරදි කිරීමට ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය පියවර ගනී. ඒ ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංගගේ උපදෙස් මත වේ. එම ගනුදෙනුව නිවැරදි කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයට ඉතිරි වූ මුදල පමණක් රුපියල් මිලියන 2ක් බවද ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ බස්රථ ඇණිය, රියදුරන්, කොන්දස්තරවරුන් සහ තුන්වැනි පාර්ශ්වය රක්ෂණය කිරීමට සඳහා සුදුසු රක්ෂණ සමාගම්වලින් මිල ගණන් කැඳවූයේ හිටපු සභාපතිවරයාගේ සමයේයි. ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් රක්ෂණ සමාගම් තුනක් විසින් ස්වකීය මිල ගණන් ඉදිරිපත් කෙරිණ. එම මිල ගණන් විමසා බැලූ තාක්ෂණික කමිටුව රක්ෂණය පිරිනැමීම සඳහා නිර්දේශ කර තිබුණේ අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කළ රක්ෂණ භාරකාර අරමුදලයි. එම ආයතනය ඉදිරිපත් කළ ලංසුවේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 20ක් විය.

කෙසේනමුත් ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති රමල් සිරිවර්ධන මහතා සභාපතිත්වය දැරූ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව එකී තාක්ෂණික කමිටුවේ නිර්දේශය තිබියදීත් රක්ෂණ භාරකාර අරමුදල වඩා වැඩි ලංසුවක් ඉදිරිපත් කළ වෙනත් රක්ෂණ සමාගමකට එකී රක්ෂණය ලබා දීමට කටයුතු කරමින් සිට තිබේ. ඒ පිළිබඳ ලැබුණු පැමිණිල්ලක් මත ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා අමාත්‍යාංශ ලේකම් එල්. පී. ජයම්පති මහතාට වහාම උපදෙස් දුන්නේ එම සැකසහිත අයථා ගනුදෙනුව පිළිබඳව කඩිනම් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසයි. ඒ අනුව සියලු පාර්ශ්ව ගෙන්වා කළ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙසට එම රක්ෂණය නැවතවරක් රක්ෂණ භාරකාර අරමුදලටම ලබා දීමට තීරණය කෙරිණ. එහි විශේෂත්වය වන්නේ රක්ෂණ භාරකාර අරමුදල තමන් මුලින් ඉදිරිපත් කළ ලංසුවට වඩා තවත් මිලියන 2ක් අඩුවෙන් එනම් රුපියල් මිලියන 18කට එම රක්ෂණය ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීමයි.

රක්ෂණ භාරකාර අරමුදල රජයට අයත් ආයතනයකි. එම ආයතනය මූලික රක්ෂණයට අමතරව ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයට තවත් ප්‍රතිලාභ රැසක් අතිරේක මුදලක් අය නොකරම ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ. එනම් සියලුම ලංගම බස්රථ රියදුරන්ට සහ කොන්දොස්තරවරුන්ට රුපියල් මිලියනක් වටිනා ජීවිත රක්ෂණයක් පිරිනැමීම, මගීන්ට අනතුරක් සිදුවුවහොත් ගරු අධිකරණය තීරණය කරන වන්දි මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවීම ඊට උදාහරණ වේ.

මෙවැනි ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබා දෙමින් අඩු ලංසුවක් ඉදිරිපත් කළ ආයතනයකට රක්ෂණය ලබා නොදී වැඩි ලංසුවක් ලබා දුන් සමාගමකට එම රක්ෂණය පිරිනැමීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති රමල් සිරිවර්ධන මහතා සභාපති ධුරය දැරූ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මේ වන විට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එල්. පී. ජයම්පති මහතා විසින් විශේෂ පරීක්ෂණයක්ද ආරම්භ කර තිබේ.

තමීර මංජු
මාධ්‍ය ලේකම්
ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය

168 views
Main News