ලංවිම කෝටි 12,500ක මහා ණය කන්දක හිරවේ.. දුවන්න තවත් කෝටි 1500ක් ණයට ගනී..

February 23, 2020 at 12:40 pm | lanka C news
ලංවිම කෝටි 12,500ක මහා ණය කන්දක හිරවේ.. දුවන්න තවත් කෝටි 1500ක් ණයට ගනී..

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මුහුණදී තිබෙන දැඩි මූල්‍ය අර්බුද හේතුවෙන් රුපියල් කෝටි 1500 ක ණය මුදලක් ලබාදීමට රජය විසින් තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව මහජන බැංකුවෙන් රුපියල් කෝටි 1000ක් සහ ලංකා බැංකුවෙන් රුපියල් කෝටි 500ක් ලෙස මෙම ණය මුදල අනුමත කර ඇත.

පසුගිය වසරේ විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් කෝටි 8500 ක අලාභයක් ලබා ඇති බවද ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී පෙන්වා දී ඇත.

මණ්ඩලය විසින් තෙල් සංස්ථාවට රුපියල් කෝටි 8342 ක මුදලක් ගෙවීමට ඇති බවද ඔහු සඳහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම නිදහස් විදුලි සැපයුම්කරුවන්ට රුපියල් කෝටි 3226ක මුදලක්ද, පුනර්ජනනීය බලශක්ති සැපයුම්කරුවන්ට රුපියල් කෝටි 992ක මුදලක්ද විදුලි බල ණය වී ඇතැයිද ඇමැතිවරයා සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ගෙවීමට ඇති සම්පූර්ණ ණය මුදල රුපියල් කෝටි 12,571කි.

පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් විදුලිය ඉල්ලුමක් ඉහළ ගොස් ඇති නිසා හදිසි මිලදී ගැනීම් තවත් ඉහළ යනු ඇති බව ද ඔහු සදහන් කර ඇත.

132 views

One Comment to “ලංවිම කෝටි 12,500ක මහා ණය කන්දක හිරවේ.. දුවන්න තවත් කෝටි 1500ක් ණයට ගනී..”

  1. Saradiel says:

    මහබැංකු සොරකමේ මුදල් නැවත ලබාගෙන මේ නය ගෙවිය හැකිය

Main News