ලංවිම විදුලි ගාස්තු ඉහල නංවන්න සූදානම්.. යෝජනාවට අනුමැතිය ඉල්ලයි..

October 4, 2016 at 7:06 am | lanka C news
ලංවිම විදුලි ගාස්තු ඉහල නංවන්න සූදානම්.. යෝජනාවට අනුමැතිය ඉල්ලයි..

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය ගාස්තු වැඩි කිරීම සදහා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

සියළුම ක්‍ෂෙත‍්‍ර සදහා 5%ක මිල වැඩිකිරීමක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මෙම යෝජනාවෙන් ඉල්ලා සිටී.

16 views