ලක්ෂ 7ක මාසික කුලියට වාහන ගැනීමේ ගිවිසුම වැරදියි.. අත්සන් කරන්න බෑ.. – පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ලේකම්

December 17, 2016 at 8:03 am | lanka C news
ලක්ෂ 7ක මාසික කුලියට වාහන ගැනීමේ ගිවිසුම වැරදියි.. අත්සන් කරන්න බෑ.. – පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ලේකම්

සංවර්ධන ව්‍යාපති අධීක්ෂණය සඳහා මන්ත්‍රීවරුන්ට වාහනයක් දීමට ගත් තීන්දුව සකසන ලද අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවට අත්සන් තැබීම ප‍්‍රතික්‍ෂෙප කිරීමට ජනමාධ්‍ය හා පාර්ලිමේන්තුව කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නිමල් බෝපගේ මහතා ක්‍රියා කර ඇත.

මෙමගින් මසකට ලක්ෂ 7 ක පමණ කුලියට වාහන ගැනිමත්, ඒ අනුව මාස 60 ක් යන තුරු මාසිකව එසේ කුලිය ගෙවිය යුතු අතර අවසානයේ එම වාහනයේ අයිතිය වාහනය ලබා දුන් සමාගමට හිමිවීමට යෝජනා කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ මහතා ලේකම්වරයා පල කරන ලද අදහස්

353 views
Main News