ලක්සල පාඩුව වසාගැනිමට ‘අපේගම’ හැදුවා කියා ව්‍යජා ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කොට අමාත්‍ය මණ්ඩලයත් නොමග යවා රුපියල් කෝටි 16ක් ගැනීමට සැරසේ…

July 28, 2018 at 12:00 pm | lanka C news
ලක්සල පාඩුව වසාගැනිමට ‘අපේගම’ හැදුවා කියා ව්‍යජා ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කොට අමාත්‍ය මණ්ඩලයත් නොමග යවා රුපියල් කෝටි 16ක් ගැනීමට සැරසේ…

මේ වනවිට විශාල ලෙස පාඩු ලබමින් සිටින “ලක්සල” එනම් ශ්‍රීලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය බත්තරමුල්ල “අපේගම” පරිශ්‍රය තුල ඉදිකල තමුන්ගේම අලෙවි ප්‍රදර්ශනාගාරය වෙනුවෙන් ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කොට මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම් නොමග යවා රුපියල් මිලියන 160 ක් ලබාගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කොට ඇත.

මේ වනවිට අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් මගින් මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා අදාළ මුදල ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කොට ඇති අතර ලක්සල ආයතනයේ ඉහළ පෙලේ නිලධාරින් කිහිප දෙනෙකු ඇතුළු අදාළ රේඛීය අමාත්‍යාංශය වන කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයයේ නිලධාරින් කිහිප දෙනෙකු ඊට සම්බන්ධ බවත් අදාළ අමාත්‍යාංශය භාර අමාත්‍යවරයා වන රීෂාඩ් බදුර්දීන් විසින් අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කොට ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගත් බවත් අනාවරණය වී ඇත.

පසුගිය රජය සමයෙහි බත්තරමුල්ල ” අපේගම” සංවර්ධනය කොට ජනතා අයිතියට පත් කල අතර එහි ඉදිකිරිම් සඳහා රුපියල් මිලියන 252 ක් ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා මධ්‍යම ඉංජිනේරු ඉදිකිරිම් මණ්ඩලයට CECB වෙත ගෙවා ඇති අතර වෙනත් ඉදිකිරිම් වෙනුවෙන් තවත් මිලියන 190 ක් බස්නාහිර පලාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය PRDA වෙත ගෙවා ඇත.

එමෙන්ම එහි පිහිටා තිබු පැරණි කුඩා ලක්සල අලෙවි සැල වෙනුවට වර්ග අඩි 7000 ක් පමණ මහල් දෙකකින් යුක්තව ඉතා අලංකාර ප්‍රදර්ශනාගාරය සහිතව කාර්යාල සංකීර්ණය එවකට ලක්සල කළමනාකරණය මගින් ඉදිකල අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය රුපියල් මිලියන 90 ක මුදල ලක්සල ආයතනය මගින් වැය කලහ.

එහෙත් මේ වනවිට ඒසේ තම අවශ්‍යතාවය සඳහා ඉදිකල තමන්ගේම ප්‍රදර්ශනාගාර ගොඩනැගිල්ල සඳහා ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන සකස් කොට එම ගොඩනැගිල්ල තමන්ගේ නොවන බව හගවමින් මෙසේ රජයේ මුදල් ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තු වනුයේ සංචාරකයින් සඳහා ශ්‍රීලංකාවේ සුලු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ හස්ත කර්මාන්ත කරුවන් ගේ භාණ්ඩ මිලදී ගෙන අලෙවි කරනු වෙනුවට පිටකොටුවේ වෙලෙදුන්ගෙන් ආනයනය කල රෙදිපිළි අලෙවි කොට ලක්සල ආයතනයේ මූලික පරමාර්ථ වලට පටහැනි කාර්යය සඳහා මුදල් ආයෝජනය කිරිම නිසා මේ වනවිට ලක්සල ආයතනය විශාල ලෙස පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් වී ඇති බැවිනි.

160 views
Main News