ලක්සල සීල් තබයි..

September 21, 2018 at 8:40 am | lanka C news
ලක්සල සීල් තබයි..

ශ්‍රී ලංකා හස්ත කරමාන්ත මණ්ඩලයේ හෙවත් ලක්සල විශාල වශයෙන් පාඩු ලැබීම ඒ හේතුවෙන් දෛනික වෙළඳාම දිනෙන් දින ම පහත වැටී ඇත.

මේ වන විට සේවකය හට වැටුප් ගෙවීම පවා පමා කරමින් .දිවයින පුරා හස්ත කර්මාන්ත සැපයුම් කරන කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ සැපයුම්කරුවන්ට ගෙවීම් සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කොට ඇති අතර පරිපාලනයේ දුර්වලතා හේතුවෙන් තම වෙළඳ සැල් පවත්වාගෙන යෑම දුෂ්කර බවට පත්ව ඇත.

කොළඹ racecourse ගොඩනැගිල්ලේ පවත්වා ගෙන ගිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ප‍්‍රදර්ශණාගාරය වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු කුලිය පවා ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව නාගරික සංවර්ධන සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මෙම ගොඩනැගිල්ලට සීල් තබා කිසිවකුටත් ඇතුළු වීමට නොහැකි වන පරිදි ඉබි යතුරු දමා ඇත .

ඒ සම්බන්ධයෙන් නාගරික සංවර්ධනය අධිකාරිය විසින් එම ගොඩනැගිල්ලේ අලවා ඇති දැන්වීමයි.

719 views
Main News